Automaat opzoeken 1ste manier.

-Jacket geheel ontluchten.
-Voor de eerste keer uit de mond (zodra automaat uit de mond is bubbels laten ontsnappen) opening mondstuk naar beneden draaien, automaat vasthouden en daarna terug plaatsen in de mond en leegblazen (klaren).

-Automaat uit de mond en rechts naar achteren (wegwerpen) bubbels uit de mond.
-Rechterarm langs de knie binnendoor naar achteren brengen richting fles.
-Met een naar buiten gerichte zwaai rechterarm gestrekt naar voren brengen.
-Linkerhand naar rechterhand brengen, langs de arm naar rechterschouder brengen tot je de automaatslang tegenkomt.
-Automaat pakken en in de mond doen.
-Automaat klaren door krachtig uit te ademen.