Jacket uit en aandoen onderwater.

-Jacket ontluchten.
-Doe de snorkel iets lager (gelijk bovenkant hoofd).
-Maak de armgaten ruimer door de sluitingen losser te zetten.
-Maak de voorsluitingen los.
-Breng de kin naar de borst.
-Pak de bovenzijde van het jacket vast of de fles (niet de slangen) adem uit en breng het jacket met fles over het hoofd naar voren.
-Zet of leg het jacket met fles over het hoofd naar voren.
-Steek je armen door de armsgaten en zorg er voor dat de slang van je automaat aan binnenzijde van je rechterarm zit.
-Pak de fles vast, breng je kin naar de borst en adem uit.
-Breng het jacket met de fles over je hoofd naar achteren en laat het jacket over je schouder glijden.
-Maak de sluitingen van het jacket weer dicht en trek de schoudersluitingen weer vast.
-Doe de snorkel weer op de juiste hoogte.
-Controleer of de console en de octopus nergens achter zijn blijven haken.