Vintippen met de mond.

-Jacket geheel ontluchten.
-Op de knieën zitten.
-Adem in, neem de automaat uit de mond met het mondstuk naar beneden (laat bubbels zien).
-Breng met de linkerhand de inflator naar je mond, blaas een gedeelte lucht in terwijl je de ontluchtings knop indrukt.
-Als je stopt met lucht inblazen laat dan ook de ontluchtings knop los.
-Als de knieën los komen van de bodem, lichaam strekken op de punten van de vinnen.
-Het lichaam heeft dan een hoek van 45 graden verschil met ademhaling reguleren.
-Inflatoir vasthouden voor de borst voor eventuele correctie.
-Deze oefening gedurende 45 seconden vasthouden.